Hallo Ik ben op zoek naar een link om vanavond Peter R de Vries te kijken op SBS6.?

Daar ik in Saudi ben kan ik het niet op de normale wijze kijken en het wordt ook niet uitgezonden op uitzending vermist. Voor elke hulp bij voorbaat dank.

Harry

1 Answer

Relevance
  • 1 decade ago
    Favorite Answer

    Ik heb geen idee waar je het on-line kan bekijken. Misschien vind je meer informatie hier:

    http://www.peterrdevries.nl/

    Of je kan het daar vermelde e-mail adres een keertje proberen?

Still have questions? Get your answers by asking now.