Can someone please translate the following 'Jie dao ni de dian hua wo shui de hen hao wo ai ni lao gong'. Thx

3 answers 3