waar vind ik verzonden items terug?

wanneer ik op sent druk krijg ik normaal verzonden items te zien...nu niet meer. Waar zit de fout?

6 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  ik ben belg daisy ik denk dat gewoon een foutje van de site zelf was. hetgeen je gepost hebt kan je vinden via my profile en dan naar my answers kijken.

  je vind daar trouwens normaal je hele archief van vragen en antwoorden terug.

  • Login to reply the answers
 • Anonymous
  1 decade ago

  Dit is een afdeling voetbal en de meesten van ons Engels spreken, als u op zoek bent naar goede antwoorden proberen Yahoo! Antwoorden in het Nederlands.

  • Login to reply the answers
 • 1 decade ago

  volgens mij zit je voor een antwoord op deze vraag niet goed. hier wordt alleen over voetbal gepraat.

  misschien moet je even je instellingen goed nakijken of er niks veranderd is.

  • Login to reply the answers
 • Lammy
  Lv 6
  1 decade ago

  Ahh Dutch, I know a bit of Dutch but not enough to decipher your question.

  • Login to reply the answers
 • How do you think about the answers? You can sign in to vote the answer.
 • 1 decade ago

  in english pls

  • Login to reply the answers
 • Anonymous
  1 decade ago

  huh???

  • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.