Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

waar vind ik verzonden items terug?

wanneer ik op sent druk krijg ik normaal verzonden items te zien...nu niet meer. Waar zit de fout?

6 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  ik ben belg daisy ik denk dat gewoon een foutje van de site zelf was. hetgeen je gepost hebt kan je vinden via my profile en dan naar my answers kijken.

  je vind daar trouwens normaal je hele archief van vragen en antwoorden terug.

 • Anonymous
  1 decade ago

  Dit is een afdeling voetbal en de meesten van ons Engels spreken, als u op zoek bent naar goede antwoorden proberen Yahoo! Antwoorden in het Nederlands.

 • 1 decade ago

  volgens mij zit je voor een antwoord op deze vraag niet goed. hier wordt alleen over voetbal gepraat.

  misschien moet je even je instellingen goed nakijken of er niks veranderd is.

 • Lammy
  Lv 6
  1 decade ago

  Ahh Dutch, I know a bit of Dutch but not enough to decipher your question.

 • How do you think about the answers? You can sign in to vote the answer.
 • 1 decade ago

  in english pls

 • Anonymous
  1 decade ago

  huh???

Still have questions? Get your answers by asking now.