promotion image of download ymail app
Promoted
? asked in Society & CultureLanguages · 1 decade ago

Can someone translate the following paragraph from English to Swedish? 10 points right away :D?

it seems like I do have to desribe myself after all...well, as I said before, my name is Victoria. I'm from a small village in upper Maine, so just think of all the prejudice you have against us and apply them to me. I'm 5'10", so you could say I'm tall. I'm fairly pale; me being tanned is average whiteness. I was born blonde but I get gradually darker hair in winter from never going outside. I have four brothers, three I can't stand and one I talk to all the time, which I understand is the case with most siblings as well. I can't stand people that brag constantly. It's a part of my culture; something that I grew up with. I am quite easy to get along with. Chances are I'll probably like you unless you give me a reason not to. They say there's always someone going through something worse than you - I want to find them, and try to make them smile. it makes my day to cheer someone up. I don't care who you are, or how well I know you, if you're upset, talk to me! I want to make you smile!

Update:

Thanks maj-len, isn't 'mej' and 'dej' in Swedish really just 'mig' and 'dig'? I looked up some of your previous answers and they seemed correct too (I'm trying to study Swedish now). I agree with you that the first translation isn't right, because I'm pretty sure that Swedes don't literally say 'står' (to stand) when they can't stand something. However, I still want to see more Swedes (especially Loss, she's very good with translating things to Swedish)answer this question to make sure I'm getting a good translation. And yeah, I do know that everything you say in English word for word doesn't make sense in Swedish. Thanks! <3

5 Answers

Relevance
 • Anonymous
  1 decade ago
  Favorite Answer

  I´m sorry to say this but all the translations sent to you, the 3 first ones,are not right, especially the first one is just rubbish, the others sound like Norwegian or Scandinavian, a mixture of Danish, Norwegian and Swedish. Believe me, my native language is Swedish.So here we go:(a translation is never word for word,the main thing is that your text is translated in well readable Swedish) . Det verkar som jag måste beskriva mej själv i alla fall...som jag sa tidigare, heter jag Victoria.Jag är hemma från en liten by i norra Maine, så du kan tänka dej vilka fördomar folk har gällande oss här och därmed också om mej. Jag är 5'10 lång, så man kan säga att jag är en lång person.Jag har rätt så blek hy;då jag är solbränd är jag som en vilken vithyad som helst. Jag föddes med blont hår, men håret mörknar under vintern, då jag aldrig går ut. Jag har fyra bröder,tre av dem kan jag inte tåla,den fjärde talar jag med hela tiden. Jag tror det är vanligt bland de flesta syskon. Jag står inte ut med folk som skryter hela tiden. Det är en del av min kultur;nånting jag har levt med hela mitt liv.Jag är en person som det är lätt att komma överens med. Troligen kommer jag att gilla dej ,ifall du inte ger mej en orsak att inte göra det. Det sägs att det alltid finns någon annan som upplevt värre saker än en själv - jag vill få kontakt med sådana personer och försöka få dem att le. Jag blir glad av att få någon på gott humör. Jag bryr mej inte vem du är eller hur bra jag känner dej. Tala med mej om du är upprörd! Jag vill få dej att le!

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • 1 decade ago

  I know of an online translator program that gets things pretty darn close. This should be 90-95% correct at least.

  Good luck!

  Den synes lik JAG gör vara nöd till å desribe mig själv når det. brunn , så Jag sa framför , mig namn er Segrare. Jag er från en liten by i övre Huvudsaklig , så rättvis tänka om alla fördomen du har emot oss och applicera dem till jag. Jag er 5'10", så du kunde säga Jag er lång. Jag er rättvist blek ; jag varelse garvare är genomsnitt vitheten. Jag var född lys utom JAG få gradvist förmörka hår om vintern från aldrig gående utsida. Jag har fyra bror , tre JAG kan icke stannande och en JAG tala till all tiden , vilken JAG förstå är rättssaken med mest siblings likaledes. JAG kan icke stannande folk så pass skryta konstant. Den er en del om min kultur ; något så pass JAG växt upp med. JAG er helt lätt till klare sig med. Chanserna är I'll sannolikt lik du om inte du ge mig en skäl inte till. De si där er alltid någon gående igenom något plågsam än du JAG vilja till finna dem , och försök till göra dem leende. den göra min dag till uppmuntran någon upp. Jag bryr mig icke vem du er , eller hur brunn JAG veta du , om du er välta , tala till jag! JAG vilja till göra du leende!

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • Anonymous
  1 decade ago

  Here... also just use a translator in the future, here is one....

  http://www.translation-guide.com/free_online_trans...

  Now for the paragraph:

  den synes lik JAG gör vara nöd till å desribe mig själv når det. brunn , så Jag sa framför , mig namn er Segrare. Jag er från en liten by i övre Huvudsaklig , så rättvis tänka om alla fördomen du har emot oss och applicera dem till jag. Jag er 5'10", så du kunde säga Jag er lång. Jag er rättvist blek ; jag varelse garvare är genomsnitt vitheten. Jag var född lys utom JAG få gradvist förmörka hår om vintern från aldrig gående utsida. Jag har fyra bror , tre JAG kan icke stannande och en JAG tala till all tiden , vilken JAG förstå är rättssaken med mest siblings likaledes. JAG kan icke stannande folk så pass skryta konstant. Den er en del om min kultur ; något så pass JAG växt upp med. JAG er helt lätt till klare sig med. Chanserna de/vi/du/ni är I'll sannolikt lik du om inte du ge mig en skäl inte till. De si där er alltid någon gående igenom något plågsam än du JAG vilja till finna dem , och försök till göra dem leende. den göra min dag till uppmuntran någon upp. Jag bryr mig icke vem du er , eller hur brunn JAG veta du , om du er välta , tala till jag! JAG vilja till göra du leende!

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • 3 years ago

  Diego Rodriguez De Silva y Velazquez, nacio en el 6 Junio 1599, fue una artista guy or woman impressive del periodo baroque. Velazquez fue l. a. artista impressive de l. a. corta del Rey Phillip el quatro, y de l. a. familia genuine. El es reconicido facilmente para sus retratos impresionistas y autenticos, su trabajo mas famoso siendo "Las Meninas". Otros trabajos notables artisticos son "Las Venus de espejo", "Las borrachos" and "vieja friendo huevos". En sus pinturas, Velazquez uso con frecuencia una tecnica que se llamo "claroscuro" o (claroscuro), donde el uso o ausencia de luz, se deja en claro un caracter o escena. Esta tecnica y estilo han influido las artistas como Eduard Monet, Pablo Picasso, y Salvador Dali. Cuando Diego crecia, fue el mas viejo de seis ninos del abogado portugues Juan Rodriguez De Silva y Jeronima Velazquez. Ambos de que venieron de menor nobleza. Despues de descubrir un amor por arte, Diego estudio debajo de Franciso De Herrera. Mas tarde, seria ser aprendiz por Francisco Pacheco, un pintor sevillano cuyo estilo era basico, directo y realista. Mas tarde, el mismo hombre convertiria su suegro. Cuando se convertio el pintor primario del Rey, Diego Rodriguez De Silva y Velazquez y su familia pasarian el resto de sus vidas en Madrid.

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • How do you think about the answers? You can sign in to vote the answer.
 • Liz
  Lv 4
  1 decade ago

  det verkar något liknande som jag gör måste desribe jag själv efter alla… som är väl, som jag sade för, mitt känt är Victoria. Mig förmiddag från en liten by i övreMaine, så precis funderare allra fördomen som du har mot oss och applicerar dem till mig. Jag förmiddag 5 ' 10 ", så du kunde något att säga mig den högväxt förmiddagen. Mig för förmiddag gräns ganska; jag som garvas, är genomsnittlig whiteness. Jag var den födda blondinen, men jag får gradvist mörkare hår i vinter från aldrig att gå utanför. Jag har fyra bröder, tre som jag inte kan stå, och en jag talar till hela tiden, som jag förstår är fallet med mest syskon som väl. Jag kan inte stå folk som skryter constantly. Det är en del av min kultur; något som jag växte upp med. Mig förmiddag som ganska är lätt att få tillsammans med. Riskerar är mig ska antagligen något liknande dig, om inte du ger mig en resonera inte till. De något att säga där är alltid någon som går till och med något som är värre än dig - jag önskar att finna dem och försök för att göra dem leende. det gör min dag för att hurra upp någon. Jag att bry sig inte vem du är, eller hur väl jag vet dig, om du är uppriven, samtalet till mig! Jag önskar att göra dig leende!

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.