Anonymous
Anonymous asked in 科學地理學 · 1 decade ago

世界上長的河流是哪一條????

世界上長ㄉ河流是哪一條????

世界上長ㄉ河流是哪一條????

世界上長ㄉ河流是哪一條????

3 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  世界前三長河流,比較沒有爭議,尼羅河、亞馬遜河、長江。

  世界前三長河流流域面積,除了亞馬遜河穩居第一外,第二和第三有好幾種版本,請保持懷疑,我也不知道該相信哪一個版本。

  尼羅河(世界第一河流、流域世界第二)

  非洲東部和東北部河流,世界最長河流。自其最遠處的河源盧維龍札河計起,全長6695公里。流域面積為3,349,000平方公里,盧維龍札河源出蒲隆地中南部,大體上東北流再北流,其間各河段因流經地域不同而名稱各異,最後注入西部的維多利亞湖。維多利亞尼羅河北流,經基奧加湖入艾伯特湖東北端。艾伯特尼羅河再北流,穿過烏干達西北部到蘇丹邊境,稱為白尼羅河。白尼羅河在喀土木與藍尼羅河匯合,成為世界聞名的尼羅河。尼羅河由此至地中海入海處的尼羅河三角洲,約3000公里。其東部支流阿特巴拉河是唯一的重要支系。尼羅河進入埃及境內時,先流入因構築亞斯文水庫而形成的納瑟湖。到開羅以北則擴展成一遼闊的三角洲,西起亞歷山卓東至塞得港,東西距離250公里,南北距離160公里。河水自三角洲兩側流出,形成羅塞塔河口與達米埃塔河口,各長約240公里。埃及的人口和耕地幾乎全部集中在尼羅河兩邊的沖積平原上。1768-1773年蘇格蘭探險家布魯斯(J. Bruce)成為發現藍尼羅河河源的第一位歐洲人。1858年英國探險家斯皮克(J.H. Speke)查明維多利亞湖是尼羅河的主要河源。

  亞馬遜河(世界第二長河流、流域面積世界第一)

  南美洲北部河流,世界上流量最大、流域面積約705萬平方公里和第二長的河流約6400公里。上游為馬拉尼翁河和烏卡雅利河。發源於秘魯安地斯山脈(距太平洋岸約150公里處),兩河於伊基托斯以南匯流。基本上以西-東走向橫貫巴西,入大西洋,河口處形成廣闊的三角洲。流域面積約700萬平方公里。有1100多條支流。遠洋輪船可自大西洋駛至距洋岸 3680公里的伊基托斯。全河最深處在與特龍貝塔斯河匯合處,深37公尺。在河口三角洲有馬拉若島。從勞里科查湖(在馬拉尼翁河源處)算起全長6280公里。自比拉弗羅湖起沿烏卡雅利河和阿普里馬克河源,經北運河至亞馬遜河口,全長為6449公里。河面在瑪瑙斯漲落超過15公尺。河口三角洲潮水常常捲起5公尺高的大浪,對北運河造成威脅。貨輪把魚、杉木、麵粉、橡膠和黃麻運往內地。亞馬遜河發現於1500年。1541年水位首次低落,1637年上漲。1866年對外通航。1929年簽訂哥倫比亞-巴西協議,保證了亞馬遜河的自由航行。

  長江(世界第三長河流)

  中國最長的江河,世界第三長河。又稱揚子江。長約6300公里。發源於青海省唐古拉山,稱通天河,東流再向南,稱金沙江,自四川省南部的宜賓以下稱長江。東北流過四川盆地,形成三峽。過湖北平原後東流,在上海注入中國東海,流域面積180多萬平方公里,發電量約佔中國全部發電量40%。宜昌附近的葛洲壩是世界大壩之一。長江為中國東西的交通主動脈,通航段940多公里。重慶、武漢和南京都有溝通南北的長江大橋。長江流域人口密集,耕地面積約佔全國四分之一。沿江有多處礦藏。

  Source(s): 網路
 • Anonymous
  6 years ago

  到下面的網址看看吧

  ▶▶http://*****

 • 1 decade ago

  你是賺點數嗎

Still have questions? Get your answers by asking now.