誰可告訴我克羅馬農人的學名和相關資料

誰可告訴我克羅馬農人的學名和相關資料

也請附上資料來源

2 Answers

Rating
 • Anonymous
  2 decades ago
  Favorite Answer

   克羅馬農人亦智人,而尼安德塔人則屬他種,兩者間沒有相互承繼關係。克

  羅馬農人既非尼安德塔人演化而來,尼安德塔人亦不演自克羅馬農人。兩人種先後自非

  洲出走,如此爾爾。況亦非克羅馬農人遷入歐洲後尼安德塔旋即絕種,其間尚有一萬餘

  年的共處時期。

  在補充..............................................................

  全名為克羅馬農人(Cro-Magnon Man),1868年發現於法國多爾多涅省的克羅馬農岩棚中。廣義上克人代表一個人群,分佈於德國、英國、意大利、捷克等國和非洲一些地方。生存年代為晚更新世,屬晚期智人。他們創造的文化是奧瑞納文化。克人殘留少量的原始特徵,如眉骨粗壯,但前額較高,腦量已達1600毫升。另外從肢骨可以看出,克人個體高大,肌肉發達。

  2005-04-28 20:51:10 補充:

  http://www.china10k.com/trad/history/1/11/11a/11a0...

  這是在補充的參考資料來源

 • 2 decades ago

  克人

  全名為克羅馬農人(Cro-Magnon Man),1868年發現於法國多爾多涅省的克羅馬農岩棚中。廣義上克人代表一個人群,分佈於德國、英國、意大利、捷克等國和非洲一些地方。生存年代為晚更新世,屬晚期智人。他們創造的文化是奧瑞納文化。克人殘留少量的原始特徵,如眉骨粗壯,但前額較高,腦量已達1600毫升。另外從肢骨可以看出,克人個體高大,肌肉發達。

  http://www.china10k.com/trad/history/1/11/11z/11z0...

  在日本列島上最初有人住的時候是什麼時代呢?還有他們是從哪來的呢?到目前為止還不是很清楚。再怎麼說這也是非常遙遠的太古時代,連文字都還沒發明的時代的事,所以沒有任何的記錄。只可以從被挖掘出來的化石的骨頭、石器的碎片、居住的遺跡來推測而已。到目前為止,被判定為距今十三萬年前的石器,是日本最古老的東西。可是這也只算是「到目前為止……」。將來如果發現了更古老的遺物"-定會發現吧",那年代又要改變了。此外,即使人類的化石也不能表示所有的就是現在日本人的祖先。猴千跟人類也是從共通的祖先所分枝出來的(有人說二百萬年前,有人說三百萬年前),在當時,並不是從此一直線地進化而變成了20世紀的我們。大家也都有聽過像直立型猿人呀,北京猿人之類的名稱吧。許多種類的猿人、原人、舊人在地球上登場之後就絕跡了。其中有個叫「克羅馬農人」的人種被認為有可能是我們人類的直系祖先。這些人是在四萬年前出現在地球上的。可是我這一本「日本誕生」以比他們登場還要早的七萬年前當背景而完成的。雖然有一點亂來,但還是有可能的。說不定以後會找到更古老的化石,或者跟克羅馬農人直接有關係的別種原始人,夢想越大樂趣可不是就越多嘛。

   在世界上,有各式各樣膚色的人。白人、黑人、黃種人……。日本人被稱為蒙古人種,好像跟亞洲人及南北美的印地安人、印度人是同一個祖先。在隔著遙遠的海洋,國家及語言都不同的十幾億人,都可以說是親戚,不覺得奇怪嗎?有些學者說,把人類細胞中所含有的粒腺體DNA分析看來,世界上所有的人類在二十萬年前都是同一個母親所生的。「四海皆兄弟」這一句話不只是標語,我們地球人不管是誰,在很久以前都具有同樣的血源而活在這個世界上。歷史還要延續到未來,希望以後人類的歷史是沒有戰爭,明朗活潑的。

  http://fujiko.animehk.com/word/work09.php

  英文的台譯「尼安德塔(爾)人」,生存於四萬年前。

  報紙報導︰

  塔特梭博士檢視尼安德塔人骨架時指出,雖然該人種也屬直立人,但絕非現代人智人的亞種,而是獨立發展的人科動物。尼安德塔人肩膀、骨盆較寬,同時前臂骨、脛骨較短,體腔比智人寬,事實上沒有腰部。肋骨區不同處更為可觀,大而呈鐘形,不像現代人是由大變小;此外,尼安德塔人眉脊骨厚而突出,額骨傾斜,臉部比較像猿類向前突出。

  塔特梭博士形塑的尼安德塔人骨架,相連頸骨處有小舌骨,原本因該是扣牢舌頭肌肉及喉部發聲區的生理結構,然而該小舌骨比現代人的要大上些許,同時跟猿類的一點兒也不像。某些科學家認為,這是尼安德塔人應該有發聲講話能力的證據。但塔特梭博士對此有所質疑,認為尼安德塔人社會基本上並未使用語詞或圖像符號,不像繼起的克羅馬儂人。所以這一點容有爭議。

  尼安德塔人現在被認為是演化的死巷,咸認為現代智人的始祖是「克羅馬農人」,尼安德塔人與克羅馬農人的競爭是克人贏了,也因此尼人就此消失,不再出現於現世。

  PS︰藍田人,在搜尋中又有另一種,為1969年於中國大陸陜西省藍田縣發現,發現物有頭骨一具、上下頷骨各一具,和牙齒十餘枚。生存時代推定為65萬~80萬年前。

  除此之外,1965年,雲南也發現元謀人,其生存年代是一百七十萬年前。

  http://www.angelfire.com/la/kenlai/chhist/prehisto...

  克羅馬農人亦智人,而尼安德塔人則屬他種,兩者間沒有相互承繼關係。克

  羅馬農人既非尼安德塔人演化而來,尼安德塔人亦不演自克羅馬農人。兩人種先後自非

  洲出走,如此爾爾。況亦非克羅馬農人遷入歐洲後尼安德塔旋即絕種,其間尚有一萬餘

  年的共處時期。

  http://www.ck.tp.edu.tw/~ck900251/question.htm#%E3...

  Source(s): 網址
Still have questions? Get your answers by asking now.