What does MANO PO, NINONG...MANO PO, NINANG...SALAMAT PO SA AGINALDONG INYONG IBIBIGAY mean?

2 answers 2